Pomoc núdznym

Okrem šírenia duchovných hodnôt je naším poslaním aj pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú:

  • Spravujeme charitatívny fond na podporu ľudí a rodín s deťmi v núdzi.
  • Finančne prispievame do nadačného fondu NF pre pomoc ľudom v núdzi.
  • Podporujeme neziskové projekty, detské a seniorské domovy.
  • Poskytli sme finančnú a materiálnu pomoc na Ukrajinu, pomáhame ukrajinským občanom v našom meste, spolupracujem s pastorom Henrym Madavom z Kyjevu