Žiadosť o modlitbu

Našou neoddeliteľnou súčasťou je pomoc a služba ľuďom prostredníctvom modlitieb za akékoľvek životné situácie a potreby.